Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι ποσό θα λάβω από μια αξίωση για ασφάλιση προστασίας αγορών που έγινε αποδεκτή;

Εάν ένα προϊόν το οποίο αγοράσατε κλαπεί ή υποστεί τυχαία βλάβη σε σημείο που δεν λειτουργεί εντός ενός έτους από την αγορά του, θα λάβετε το ποσό για τα έξοδα επισκευής ή αντικατάστασης του προϊόντος, ενώ ανώτατο ποσό θα είναι έως και το ποσό της τιμής αγοράς μείον 5 % υποτίμηση ανά μήνα για τις ακόλουθες 90 ημέρες από την αγορά ή:

  • 1.000 €, εάν είστε πελάτης του προγράμματος Plus
  • 2.500 €, εάν είστε πελάτης του προγράμματος Premium
  • 10.000 €, εάν είστε πελάτης του προγράμματος Metal

οποιοδήποτε ποσό είναι μικρότερο.

Το μέγιστο ποσό με το οποίο μπορείτε να αποζημιωθείτε για οποιαδήποτε περίσταση και σε οποιαδήποτε δωδεκάμηνη περίοδο είναι:

  • 1.000 €, εάν είστε πελάτης του προγράμματος Plus
  • 2.500 €, εάν είστε πελάτης του προγράμματος Premium
  • 10.000 €, εάν είστε πελάτης του προγράμματος Metal

Για οποιεσδήποτε συσκευές κινητών τηλεφώνων, καλύπτεστε μόνο για μία περίσταση ανά λογαριασμό κατά τη διάρκεια μιας δωδεκάμηνης περιόδου που αρχίζει από την ημερομηνία της προηγούμενης αποστολής ειδοποίησης για αξίωση για το κινητό τηλέφωνό σας.

Τα έξοδα αποστολής που απαιτούνται για να σταλεί το προϊόν στην Qover θα καλυφθούν έως και το ανώτατο ποσό των 50 €

Ανατρέξτε στους Όρους & Προϋποθέσεις στην εφαρμογή για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στους Όρους και Προϋποθέσεις στην εφαρμογή, μεταβαίνοντας στο Κέντρο → Ασφάλιση → επιλέξτε τον τύπο και κάντε κλικ στην επιλογή «Όλα τα έγγραφα».

Το τελικό ποσό που θα καταβληθεί ορίζεται από την ασφαλιστική εταιρεία και εξαρτάται ουσιαστικά από τον έλεγχο που θα διεξαγάγει για την αξίωσή σας. Τα προαναφερθέντα ποσά είναι τα μέγιστα ποσά για τα οποία δικαιούστε να υποβάλετε αξίωση και για μια δωδεκάμηνη περίοδο αντίστοιχα.

Σχετικά Άρθρα