Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι ποσό θα λάβω από μια αξίωση για ασφάλιση προστασίας ακύρωσης εισιτηρίου;

Εάν αδυνατείτε να παρευρεθείτε σε μια εκδήλωση εξαιτίας μιας αιφνίδιας και απρόσμενης περίστασης και αυτό δεν το γνωρίζατε τη στιγμή της αγοράς του εισιτηρίου, θα λάβετε αποζημίωση ίση της ονομαστικής αξίας του/των εισιτηρίου/ων έως και το ανώτατο ποσό των 1.000 € για κάθε περίσταση, οποιοδήποτε ποσό είναι μικρότερο. Το ανώτατο ποσό που δικαιούστε να λάβετε εντός μιας δωδεκάμηνης περιόδου είναι τα 1.000 €.

Ανατρέξτε στους Όρους και Προϋποθέσεις, για να μάθετε περισσότερα για τις περιστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για την Προστασία Ακύρωσης Εισιτηρίων. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στους Όρους και Προϋποθέσεις στην εφαρμογή, μεταβαίνοντας στο Κέντρο → Ασφάλιση → επιλέξτε τον τύπο και κάντε κλικ στην επιλογή «Όλα τα έγγραφα».

Το τελικό ποσό που θα καταβληθεί ορίζεται από την ασφαλιστική εταιρεία και εξαρτάται ουσιαστικά από τον έλεγχο που θα διεξαγάγει για την αξίωσή σας. Τα προαναφερθέντα ποσά είναι τα μέγιστα ποσά για τα οποία δικαιούστε να υποβάλετε αξίωση και για μια δωδεκάμηνη περίοδο αντίστοιχα.

Σχετικά Άρθρα