Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Έλεγχος δημόσιου προσώπου - Περισσότερες πληροφορίες

Εδώ καλύπτονται τα εξής:

1. Τι είναι τα σημαντικά δημόσια λειτουργήματα;

2. Ποιος θεωρείται μέλος της οικογένειας;

3. Ποιος θεωρείται στενός συνεργάτης;

1. Τι είναι τα σημαντικά δημόσια λειτουργήματα;

 • Αρχηγοί κρατών, αρχηγοί κυβερνήσεων, υπουργοί, υφυπουργοί και αναπληρωτές υπουργοί
 • Μέλη του κοινοβουλίου ή παρόμοιων νομοθετικών οργάνων
 • Μέλη διοικητικών οργάνων πολιτικών κομμάτων
 • Μέλη ανώτατων δικαστηρίων, συνταγματικών δικαστηρίων ή οποιουδήποτε δικαστικού σώματος του οποίου οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε περαιτέρω έφεση, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις
 • Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας (National Audit Office) ή κεντρικών τραπεζών ή ανάλογα λειτουργήματα
 • Πρέσβεις, επιτετραμμένοι και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των ενόπλων δυνάμεων
 • Μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων κρατικών επιχειρήσεων
 • Διευθυντές, υποδιευθυντές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή ισοδύναμο λειτούργημα διεθνούς οργανισμού (όπως το ΝΑΤΟ ή ο ΠΟΕ)
 • Εκλεγμένος μητροπολιτικός δήμαρχος

2. Ποιος θεωρείται μέλος της οικογένειας;

 • Σύζυγος ή καταχωρισμένος σύντροφος
 • Γονέας/γονείς και γονέας/γονείς του ή της συζύγου, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων του πατέρα ή της μητέρας
 • Αδέλφια και ο ή η σύζυγος των αδελφιών σας, συμπεριλαμβανομένων των ετεροθαλών αδελφιών
 • Υιός και σύντροφος, συμπεριλαμβανομένων των γαμπρών, των θετών και των υιοθετημένων υιών
 • Θυγατέρα και σύντροφος, συμπεριλαμβανομένων των νυφών, των θετών και των υιοθετημένων θυγατέρων

3. Ποιος θεωρείται στενός συνεργάτης;

 • Ένα φυσικό πρόσωπο που είναι γνωστό ότι έχει πραγματική συγκυριότητα μιας νομικής οντότητας ή ενός νομικού μορφώματος ή οποιαδήποτε άλλη στενή επιχειρηματική σχέση με ένα πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο.
 • Ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την αποκλειστική πραγματική κυριότητα μιας νομικής οντότητας ή ενός νομικού μορφώματος που είναι γνωστό ότι έχει συσταθεί προς όφελος ενός πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου.

Σχετικά Άρθρα