Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς μπορώ να λάβω ένα δώρο σε μετρητά;

Τα δώρα μπορούν να αποσταλούν σε χρήστη της Revolut ή σε πρόσωπο που δεν διαθέτει λογαριασμό Revolut. Ωστόσο, τα πρόσωπα που δεν είναι χρήστες της Revolut θα μπορούν να διεκδικήσουν τα δώρα, μόνο εάν ανοίξουν λογαριασμό Revolut. Κάθε φορά που θα λαμβάνετε ένα δώρο, θα σας αποστέλλεται σε κάθε περίπτωση ειδοποίηση.

Επί του παρόντος, δεν μπορούν να αποσταλούν δώρα σε λογαριασμό Junior.

Εάν διαθέτετε ήδη λογαριασμό Revolut, θα ενημερωθείτε μέσω ειδοποίησης αυτόματης προώθησης και ηλεκτρονικού μηνύματος. Πατήστε πάνω στην ειδοποίηση για να δείτε το προσωποποιημένο περιτύλιγμα του δώρου σας.

Για να ανοίξετε το δώρο, απλώς περιστρέψτε το περιτύλιγμα του δώρου και πατήστε «Εξαργύρωση δώρου». Μπορείτε επίσης να δείτε το δώρο, μεταβαίνοντας στην ενότητα «Δώρα» στην καρτέλα «Το κέντρο μου» καθώς και από τη λίστα συναλλαγών στην Αρχική σελίδα.

Εάν δεν διαθέτετε ακόμη λογαριασμό Revolut, θα λάβετε ειδοποίηση μέσω μηνύματος SMS ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανάλογα με τις πληροφορίες που έχει προσθέσει ο αποστολέας. Στην ειδοποίηση θα περιλαμβάνονται βήματα τα οποία θα σας καθοδηγήσουν στη διαδικασία λήψης της εφαρμογής. Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη, θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο κλειστό δώρο από την ενότητα «Δώρα».

Τι θα συμβεί εάν ο αποδέκτης δεν ανοίξει λογαριασμό Revolut για να διεκδικήσει το δώρο σε μετρητά;

Εάν ο αποδέκτης δεν ανοίξει λογαριασμό Revolut, τότε ο αποστολέας μπορεί να ακυρώσει το δώρο σε μετρητά. Η ακύρωση συνεπάγεται αυτόματη πίστωση των χρημάτων στο υπόλοιπο του λογαριασμού. Για να ακυρώσετε ένα δώρο σε μετρητά, απλώς επιλέξτε το από τη λίστα συναλλαγών και πατήστε το κουμπί «Ακύρωση».

Εάν ένα δώρο σε μετρητά δεν ακυρωθεί και δεν διεκδικηθεί από τον αποστολέα, θα λήξει εντός 6 μηνών και τα χρήματα θα επιστραφούν στο υπόλοιπο του αποστολέα.

Σχετικά Άρθρα