Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποιος μπορεί να συμμετέχει σε μια ομάδα;

Αυτή τη στιγμή, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα μόνο με άλλους χρήστες Revolut. (Αλλά μην ξεχνάτε ότι μπορούν όλοι να εγγραφούν στη Revolut δωρεάν!)

Θέλουμε να κάνουμε εύκολη τη χρήση αυτής της υπέροχης λειτουργίας για όλους. Για τον λόγο αυτό, η δυνατότητα δημιουργίας ομάδας με φίλους που δεν έχουν Revolut έρχεται σύντομα.

Σχετικά Άρθρα