Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Γιατί ανεστράφη η πληρωμή μου με κάρτα;

Εάν αναστραφεί κάποια συναλλαγή, αυτό σημαίνει πως ακυρώθηκε η πληρωμή και τα κεφάλαια αποδεσμεύτηκαν στο διαθέσιμο υπόλοιπό σας.

Αυτό μπορεί να συμβεί εάν ο έμπορος αποφάσισε να ακυρώσει μια πληρωμή ή εάν δεν απαίτησε τα κεφάλαια εντός του καθορισμένου χρόνου.

Για να μάθετε τον λόγο, επικοινωνήστε απευθείας με τον έμπορο.

Σχετικά Άρθρα

Προβλήματα με πληρωμές με κάρτα