Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Γιατί με χρέωσε ο έμπορος προμήθεια για την πληρωμή με κάρτα;

Οι έμποροι μπορεί να σας χρεώσουν πρόσθετες προμήθειες επιβάλλοντας:

1. Προμήθειες πρόσθετης χρέωσης

2. Προμήθειες ανταλλαγής νομισμάτων

1. Τι είναι η πρόσθετη χρέωση εκ μέρους ενός εμπόρου;

Οι έμποροι διατηρούν το δικαίωμα να σας χρεώσουν πρόσθετη προμήθεια, εάν επιλέξετε να πληρώσετε με κάρτα. Η εν λόγω προμήθεια ορίζεται από τον έμπορο.

Για παράδειγμα, εάν πληρώσετε 10 £ (λίρες Αγγλίας) σε ένα κατάστημα, τότε ο έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει πρόσθετη χρέωση ύψους 0,5 £. Συνεπώς, θα χρεωθείτε συνολικά 10,5 £.

2. Γιατί χρεώθηκε η πληρωμή με κάρτα σε διαφορετικό νόμισμα και γιατί χρεώθηκα επιπλέον για αυτό;

Μπορεί να προκύψουν δυο ανταλλαγές νομισμάτων:

- Από την πλευρά του εμπόρου

- Από την πλευρά της Revolut

  • Ανταλλαγή νομισμάτων από την πλευρά του εμπόρου

Όταν πραγματοποιείτε αγορές στο εξωτερικό ή από έναν ιστότοπο του εξωτερικού, ο έμπορος ίσως σας προτείνει να επιλέξετε εάν θέλετε να χρεωθείτε στο «νόμισμα της χώρας» σας αντί να χρεωθείτε στο νόμισμα της χώρας όπου δραστηριοποιείται ο έμπορος («τοπικό νόμισμα»). Εάν αποδεχτείτε την ανταλλαγή νομίσματος, τότε ο έμπορος θα επιβάλλει τη δική του συναλλαγματική ισοτιμία και θα χρεωθείτε επιπλέον. Αυτό ονομάζεται δυναμική μετατροπή νομισμάτων («DCC»).

Για να αποφύγετε τις δυσμενείς συναλλαγματικές ισοτιμίες που εφαρμόζει ο έμπορος, συνιστάται να επιλέξετε να χρεωθείτε στο τοπικό νόμισμα και να αρνηθείτε την ανταλλαγή νομίσματος που εκτελεί ο έμπορος. Επιλέξτε τη λίρα Αγγλίας (GBP) στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε έναν βρετανικό ιστότοπο, το δολάριο ΗΠΑ (USD) στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε έναν αμερικανικό ιστότοπο, κ.λπ.

Για παράδειγμα, προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε πληρωμή ύψους 10 £ (λιρών Αγγλίας) σε βρετανικό κατάστημα. Στην οθόνη πληρωμής, ο έμπορος προτείνει να μετατρέψετε το συγκεκριμένο ποσό σε δολάρια ΗΠΑ.

- Εάν αποδεχτείτε τη μετατροπή, τότε ο έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει δυσμενή συναλλαγματική ισοτιμία και να σας χρεώσει επιπλέον, για παράδειγμα 15 $.

- Εάν δεν αποδεχτείτε τη μετατροπή, τότε ο έμπορος θα σας χρεώσει 10 £.

Λάβετε υπόψη ότι οι προμήθειες πρόσθετης χρέωσης εκ μέρους του εμπόρου ενδέχεται να ισχύουν μαζί με οποιαδήποτε χρέωση επιβληθεί για τη μετατροπή νομίσματος από τον έμπορο. Με βάση το προηγούμενο παράδειγμα, εάν ο έμπορος χρεώσει προμήθεια πρόσθετης χρέωσης 0,5 £, τότε θα χρεωθείτε 10,5 £ χωρίς τη μετατροπή νομίσματος από τον έμπορο, ή 16 $, εάν ο έμπορος μετατρέψει το ποσό των 10,5 £ από λίρες Αγγλίας σε δολάρια ΗΠΑ εφαρμόζοντας μια δυσμενή συναλλαγματική ισοτιμία.

  • Ανταλλαγή νομισμάτων από την πλευρά της Revolut

Ο έμπορος μάς ενημερώνει για το ποσό με το οποίο θα χρεώσουμε τον λογαριασμό σας.

Εάν δεν έχετε επαρκές υπόλοιπο στον λογαριασμό σας στο νόμισμα στο οποίο επιλέξατε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή με κάρτα, τότε η Revolut θα προχωρήσει σε ανταλλαγή νομίσματος. Λάβετε υπόψη ότι σε περίπτωση που συμβεί αυτό, διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε με προμήθεια ανταλλαγής νομισμάτων, εφόσον έχετε υπερβεί το μηνιαίο όριο ανταλλαγών που είναι διαθέσιμο στο πρόγραμμα σας στη Revolut. Η εν λόγω προμήθεια θα εμφανίζεται στην ενότητα «Προμήθειες» στην οθόνη με τις λεπτομέρειες των συναλλαγών σας στην εφαρμογή Revolut.

  • Μερικά παραδείγματα:

- Χωρίς μετατροπή: προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε πληρωμή ύψους 10 £ (λιρών Αγγλίας) σε βρετανικό κατάστημα. Στην οθόνη πληρωμής, ο έμπορος προτείνει να μετατρέψετε το συγκεκριμένο ποσό σε δολάρια ΗΠΑ. Αρνείστε την ανταλλαγή νομίσματος. Ο έμπορος ζητάει από τη Revolut να σας χρεώσει 10 £. Εάν έχετε επαρκές υπόλοιπο σε λίρες Αγγλίας στον λογαριασμό Revolut, τότε η Revolut δεν θα χρειαστεί να προχωρήσει σε ανταλλαγή νομίσματος. Θα χρεωθείτε μόνο 10 £.

- Διπλή μετατροπή: προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε πληρωμή ύψους 10 £ (λιρών Αγγλίας) σε βρετανικό κατάστημα. Ο έμπορος προτείνει να μετατρέψετε το συγκεκριμένο ποσό σε δολάρια ΗΠΑ. Αποδέχεστε τη μετατροπή (ενώ δεν θα έπρεπε). Ο έμπορος προχωράει σε μετατροπή νομίσματος για το εν λόγω ποσό εφαρμόζοντας μια δυσμενή συναλλαγματική ισοτιμία και ζητάει από τη Revolut να σας χρεώσει 15 $. Εάν δεν έχετε επαρκές υπόλοιπο σε δολάρια ΗΠΑ στον λογαριασμό σας στη Revolut, αλλά έχετε επαρκές υπόλοιπο σε λίρες Αγγλίας, τότε η Revolut θα πρέπει να ανταλλάξει τα 15 δολάρια ΗΠΑ σε λίρες Αγγλίας και να σας χρεώσει 11 £ μετά τη μετατροπή. Θα πληρώσετε και πάλι περισσότερα χρήματα εξαιτίας της δυσμενούς συναλλαγματικής ισοτιμίας από την πλευρά του εμπόρου.

Σε γενικές γραμμές, σας προτείνουμε να επιλέγετε να πραγματοποιείτε τις πληρωμές με κάρτα στο τοπικό νόμισμα και να αρνείστε τις μετατροπές νομισμάτων που εκτελεί ο έμπορος. Η Revolut θα προχωρήσει στην ανταλλαγή του ποσού, μόνο εάν δεν επαρκεί το υπόλοιπό σας και σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιεί συνήθως πιο ευνοϊκή συναλλαγματική ισοτιμία. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιεί η Revolut στο άρθρο «Ποια συναλλαγματική ισοτιμία θα λάβω;» που βρίσκεται διαθέσιμο στις Συχνές Ερωτήσεις.

Λάβετε υπόψη ότι η προμήθεια πρόσθετης χρέωσης και η συναλλαγματική ισοτιμία που επιβάλλονται από τους εμπόρους αποτελούν εκτιμήσεις που υπολογίζουμε βάσει των στοιχείων που λαμβάνουμε από εκείνους.

Σχετικά Άρθρα

Προβλήματα με πληρωμές με κάρτα