Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Γιατί επιβλήθηκε προμήθεια από το ΑΤΜ για την ανάληψη μετρητών;

Οι ιδιοκτήτες ΑΤΜ διατηρούν το δικαίωμα να χρεώσουν πρόσθετες προμήθειες επιβάλλοντας:

1. Προμήθειες πρόσθετης χρέωσης για χρήση ΑΤΜ

2. Προμήθειες ανταλλαγής νομισμάτων

1. Τι είναι η πρόσθετη χρέωση για χρήση ΑΤΜ;

Οι ιδιοκτήτες ATM διατηρούν το δικαίωμα να χρεώσουν προμήθεια πρόσβασης για τη χρήση των μηχανημάτων τους. Το ποσό της προμήθειας καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από τον ιδιοκτήτη του ATM.

Για παράδειγμα, εάν κάνετε ανάληψη ποσού 10 £ (λιρών Αγγλίας) στο ΑΤΜ, τότε ο ιδιοκτήτης ΑΤΜ διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει πρόσθετη χρέωση ύψους 3,99 £ ως προμήθεια πρόσβασης. Συνεπώς, θα χρεωθείτε συνολικά 13,99 £.

2. Γιατί επιβλήθηκε χρέωση σε διαφορετικό νόμισμα για την ανάληψη μετρητών και γιατί χρεώθηκα επιπλέον για αυτό;

Μπορεί να προκύψουν δυο ανταλλαγές νομισμάτων:

- Από την πλευρά του ιδιοκτήτη ΑΤΜ

- Από την πλευρά της Revolut

  • Ανταλλαγή νομισμάτων από την πλευρά του ιδιοκτήτη ΑΤΜ

Όταν πραγματοποιείτε ανάληψη μετρητών στο ΑΤΜ, το μηχάνημα ΑΤΜ ίσως σας προτείνει να επιλέξετε εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε την ανάληψη σε μη τοπικό νόμισμα. Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό. Εάν προχωρήσετε με αυτή την επιλογή, ο ιδιοκτήτης ΑΤΜ θα επιβάλλει τη δική του (συχνά δυσμενή) συναλλαγματική ισοτιμία και θα σας χρεώσει με πρόσθετη προμήθεια. Αυτό αποκαλείται δυναμική μετατροπή νομισμάτων (DCC).

Για να αποφύγετε να πληρώσετε την εν λόγω πρόσθετη προμήθεια, συνιστάται να επιλέξετε να πραγματοποιήσετε την ανάληψη στο τοπικό νόμισμα και να αρνηθείτε την ανταλλαγή νομίσματος. Επιλέξτε τη λίρα Αγγλίας (GBP) στο Ηνωμένο Βασίλειο, το δολάριο ΗΠΑ (USD) στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ευρώ (EUR) στη Γαλλία, κ.λπ.

Για παράδειγμα, προσπαθείτε να κάνετε ανάληψη ποσού 10 £ (λιρών Αγγλίας) σε βρετανικό ΑΤΜ. Ο ιδιοκτήτης του ΑΤΜ προτείνει να μετατρέψετε το συγκεκριμένο ποσό σε δολάρια ΗΠΑ.

- Εάν αποδεχτείτε τη μετατροπή, τότε ο ιδιοκτήτης ΑΤΜ διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει δυσμενή συναλλαγματική ισοτιμία και να σας χρεώσει επιπλέον, για παράδειγμα 15 $.

- Εάν δεν αποδεχτείτε τη μετατροπή, τότε ο ιδιοκτήτης ΑΤΜ θα σας χρεώσει 10 £.

Λάβετε υπόψη ότι οι προμήθειες πρόσθετης χρέωσης για χρήση ΑΤΜ ενδέχεται να ισχύουν μαζί με οποιαδήποτε χρέωση επιβληθεί για τη μετατροπή νομίσματος από τον ιδιοκτήτη του ΑΤΜ. Με βάση το προηγούμενο παράδειγμα, εάν ο ιδιοκτήτης ΑΤΜ χρεώσει προμήθεια πρόσβασης 3,99 £, τότε θα χρεωθείτε 13,99 £ χωρίς τη μετατροπή από το ΑΤΜ, ή 21 $, εάν το ΑΤΜ μετατρέψει το ποσό των 13,99 £ από λίρες Αγγλίας σε δολάρια ΗΠΑ εφαρμόζοντας μια δυσμενή συναλλαγματική ισοτιμία.

  • Ανταλλαγή νομισμάτων από την πλευρά της Revolut

Ο ιδιοκτήτης ΑΤΜ μάς ενημερώνει για το ποσό με το οποίο θα χρεώσουμε τον λογαριασμό σας.

Εάν δεν έχετε επαρκές υπόλοιπο στον λογαριασμό σας στο νόμισμα στο οποίο επιλέξατε να πραγματοποιήσετε την ανάληψη μετρητών, τότε η Revolut θα προχωρήσει σε ανταλλαγή νομίσματος. Λάβετε υπόψη ότι σε περίπτωση που συμβεί αυτό, διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε με προμήθεια ανταλλαγής νομισμάτων, εφόσον έχετε υπερβεί το μηνιαίο όριο ανταλλαγών που είναι διαθέσιμο στο πρόγραμμα σας στη Revolut ή/και προμήθεια ανάληψης από ΑΤΜ, εφόσον έχετε υπερβεί το μηνιαίο όριο ανάληψης που είναι διαθέσιμο στο πρόγραμμά σας στη Revolut. Και οι δυο προμήθειες εμφανίζονται στην ενότητα «Προμήθειες» στην οθόνη με τις λεπτομέρειες των συναλλαγών σας στην εφαρμογή Revolut.

  • Μερικά παραδείγματα:

- Χωρίς μετατροπή: προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε ανάληψη 10 £ (λιρών Αγγλίας) σε βρετανικό ΑΤΜ. Ο ιδιοκτήτης του ΑΤΜ προτείνει να μετατρέψετε το συγκεκριμένο ποσό σε δολάρια ΗΠΑ. Αρνείστε την ανταλλαγή νομίσματος. Ο ιδιοκτήτης του ΑΤΜ ζητάει από τη Revolut να σας χρεώσει 10 £. Εάν έχετε επαρκές υπόλοιπο σε λίρες Αγγλίας στον λογαριασμό σας, τότε η Revolut δεν θα χρειαστεί να προχωρήσει σε ανταλλαγή νομίσματος. Θα χρεωθείτε μόνο 10 £.

- Διπλή μετατροπή: προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε ανάληψη 10 £ (λιρών Αγγλίας) σε βρετανικό ΑΤΜ. Ο ιδιοκτήτης του ΑΤΜ προτείνει να μετατρέψετε το συγκεκριμένο ποσό σε δολάρια ΗΠΑ. Αποδέχεστε την ανταλλαγή νομίσματος (ενώ δεν θα έπρεπε). Ο ιδιοκτήτης του ΑΤΜ εκτελεί ανταλλαγή νομίσματος για το εν λόγω ποσό εφαρμόζοντας μια δυσμενή συναλλαγματική ισοτιμία και ζητάει από τη Revolut να σας χρεώσει 15 $. Εάν δεν έχετε επαρκές υπόλοιπο σε δολάρια ΗΠΑ στον λογαριασμό σας στη Revolut, αλλά έχετε επαρκές υπόλοιπο σε λίρες Αγγλίας, τότε η Revolut θα πρέπει να ανταλλάξει τα 15 δολάρια ΗΠΑ σε λίρες Αγγλίας και να σας χρεώσει 11 £ μετά την εκτέλεση της ανταλλαγής νομίσματος. Θα πληρώσετε και πάλι περισσότερα χρήματα από το χρηματικό ποσό που αποσύρατε εξαιτίας της δυσμενούς συναλλαγματικής ισοτιμίας του ΑΤΜ.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα παραδείγματα στην ανάρτησή μας στο ιστολόγιο.

Σε γενικές γραμμές, σας προτείνουμε να επιλέγετε να πραγματοποιείτε τις αναλήψεις από ΑΤΜ στο τοπικό νόμισμα και να αρνείστε τις ανταλλαγές νομισμάτων που εκτελεί το μηχάνημα ΑΤΜ. Η Revolut θα προχωρήσει στην ανταλλαγή του ποσού σε άλλο νόμισμα, μόνο εάν δεν επαρκεί το υπόλοιπό σας στο νόμισμα στο οποίο επιλέξατε να πραγματοποιήσετε την ανάληψη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Revolut χρησιμοποιεί συνήθως πιο ευνοϊκή συναλλαγματική ισοτιμία. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιεί η Revolut στο άρθρο «Ποια συναλλαγματική ισοτιμία θα λάβω;» που βρίσκεται διαθέσιμο στις Συχνές Ερωτήσεις.

Λάβετε υπόψη ότι η προμήθεια πρόσβασης και η συναλλαγματική ισοτιμία που επιβάλλονται από τους ιδιοκτήτες ΑΤΜ αποτελούν εκτιμήσεις που υπολογίζουμε βάσει των στοιχείων που λαμβάνουμε από εκείνους.

Σχετικά Άρθρα