Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Γιατί η ανάληψη μετρητών μου ανεστράφη;

Εάν αναστραφεί μια συναλλαγή ανάληψης από ATM, αυτό σημαίνει πως ακυρώθηκε η συναλλαγή και τα κεφάλαια αποδεσμεύτηκαν στο διαθέσιμο υπόλοιπό σας.

Αυτό μπορεί να συμβεί εάν ο πάροχος του ΑΤΜ αποφάσισε να ακυρώσει μια πληρωμή ή εάν δεν απαίτησε τα κεφάλαια εντός του καθορισμένου χρόνου.

Για να μάθετε τον λόγο, επικοινωνήστε απευθείας με τον πάροχο του ΑΤΜ.

Σχετικά Άρθρα