Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποια είναι τα όρια χρήσης;

Οι αναλήψεις μετρητών από ATM περιορίζονται στις 3.000 £ ή σε ανά 24 ώρες.

Μπορείτε να κάνετε ανάληψη μόνο €200, €200, €400 και €800 (ανατρέξτε στη Σελίδα προμηθειών μας) χωρίς κόστος για τα προγράμματα Απλό, Plus, Premium και Metal αντίστοιχα κάθε μήνα.

Κατόπιν, ισχύει προμήθεια θεμιτής χρήσης 2%. Μπορείτε να ελέγχετε ανά πάσα στιγμή το βοήθημα που υπολείπεται στο πρόγραμμα τιμών σας στην ενότητα «Προφίλ».

Το όριο μηδενίζεται την ημέρα του μήνα (όχι του ημερολογιακού μήνα) κατά την οποία ξεκίνησε το τρέχον πρόγραμμα τιμών σας.

Το Απλό πρόγραμμα έχει όριο Πέντε δωρεάν αναλήψεων από ΑΤΜ. Οι αναλήψεις σας από ΑΤΜ θα συνεχίσουν να είναι δωρεάν μέχρι να πραγματοποιήσετε 5 αναλήψεις από ΑΤΜ ή να κάνετε ανάληψη συνολικού ποσού€200 (όποιο προκύψει πρώτο).

Σχετικά Άρθρα