Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Δεν αναγνωρίζω μια πληρωμή Άμεσης Χρέωσης

Εάν θέλετε να αμφισβητήσετε μια συναλλαγή με άμεση χρέωση σε ευρώ, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε άμεση επιστροφή των κεφαλαίων σας εντός 8 εβδομάδων από την ημερομηνία που χρεώθηκε ο λογαριασμός σας. Εάν η εντολή που σχετίζεται με τη συναλλαγή της άμεσης χρέωσης σε ευρώ δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από εσάς, μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή έως και 13 μήνες μετά την ημερομηνία χρέωσης του λογαριασμού σας. Για να το κάνετε, μπορείτε να συνομιλήσετε μαζί μας.

Σχετικά Άρθρα