Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μπορεί ένας έμπορος να χρεώσει τον λογαριασμό μου εάν δεν έχω επαρκές υπόλοιπο;

Εάν ο λογαριασμός σας Revolut δεν έχει επαρκή κεφάλαια, η χρέωση θα επιστραφεί από την Revolut. Η Revolut δεν υποστηρίζει υπεραναλήψεις για άμεσες χρεώσεις. Για να πληρώσετε τους λογαριασμούς σας, το υπόλοιπό σας θα πρέπει να μπορεί να καλύψει τη χρέωση.

Σχετικά Άρθρα