Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποιο είναι το μέγιστο ποσό που μπορεί να καταβληθεί σε μια μεμονωμένη συναλλαγή με άμεση χρέωση;

Για τις άμεσες χρεώσεις SEPA σε ευρώ, το μέγιστο όριο πληρωμών είναι προς το παρόν τα 5.000 ευρώ.

Δεν υπάρχουν όρια για άμεσες χρεώσεις Ηνωμένου Βασιλείου σε GBP.

Σχετικά Άρθρα