Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποια στοιχεία λογαριασμού του αποδέκτη απαιτούνται για να πραγματοποιηθούν μεταφορές χρημάτων στη Σουηδία;

Όταν πραγματοποιείτε μεταφορά χρημάτων προς τη Σουηδία, θα χρειαστεί να έχετε στη διάθεσή σας τα παρακάτω στοιχεία λογαριασμού:

- Κωδικός τράπεζας

- IBAN

- Αριθμός λογαριασμού

Πριν από τον Μάρτιο του 2021, ήταν απαραίτητο μόνο το IBAN. Πλέον, απαιτούνται επίσης ο κωδικός τράπεζας και ο αριθμός λογαριασμού, λόγω τεχνικών αλλαγών που πραγματοποίησε η εταιρεία επεξεργασίας πληρωμών με την οποία συνεργαζόμαστε.

Για να προσθέσετε αυτά τα στοιχεία σε ήδη υπάρχοντα αποδέκτη από τη Σουηδία:

  • Μεταβείτε στην καρτέλα Πληρωμές
  • Επιλέξτε τον αποδέκτη
  • Πατήστε στο εικονίδιο της τράπεζας
  • Πατήστε Επεξεργασία

Δεν θα μπορούμε πλέον να επεξεργαζόμαστε πληρωμές οι οποίες έχουν αποσταλεί χωρίς κωδικό τράπεζας και αριθμό λογαριασμού.

Μεταφορές χρημάτων προς τη Σουηδία σε άλλα νομίσματα (εκτός SEK) απαιτούν μόνο BIC/SWIFT και IBAN.

Σχετικά Άρθρα