Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μπορώ να υποβάλω αίτημα για να μου επιστραφεί η δωρεά μου;

Δυστυχώς, δεν μπορούμε να επιστρέψουμε το ποσό μιας δωρεάς που έχει ήδη πραγματοποιηθεί ακόμα κι αν η δωρεά έγινε κατά λάθος ή εάν το ποσό έχει σταλεί στον λάθος φιλανθρωπικό οργανισμό.

Για να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο μεταφορών που πραγματοποιήθηκαν κατά λάθος, πάντα σας ζητάμε να επιβεβαιώσετε το ποσό της δωρεάς προτού ολοκληρωθεί η πληρωμή.

Σχετικά Άρθρα