Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς μπορώ να ακυρώσω μια επαναλαμβανόμενη δωρεά;

Η ακύρωση μιας επαναλαμβανόμενης δωρεάς είναι εύκολη. Μεταβείτε στην ενότητα «Δωρεές» και, κατόπιν, πατήστε στον φιλανθρωπικό οργανισμό για τον οποίο θέλετε να ακυρώσετε την επαναλαμβανόμενη δωρεά και πατήστε διακοπή της «Επαναλαμβανόμενης δωρεάς».

Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε να στέλνετε δωρεές σε έναν συγκεκριμένο φιλανθρωπικό οργανισμό, μπορείτε να αλλάξετε το ποσό στην ίδια ενότητα.

Σχετικά Άρθρα