Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς θα χρησιμοποιηθούν οι δωρεές μου από τους φιλανθρωπικούς οργανισμούς;

Οι φιλανθρωπικοί οργανισμοί υποχρεούνται από τον νόμο να χρησιμοποιούν τα κεφάλαια αποκλειστικά για την εκτέλεση της φιλανθρωπικής αποστολής τους, η οποία περιγράφεται στη σχετική σελίδα του φιλανθρωπικού οργανισμού.

Σχετικά Άρθρα