Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Η εικονική κάρτα μίας χρήσης δεν λειτουργεί

Σε περίπτωση που η εικονική κάρτα σας μίας χρήσης απορρίφθηκε από τον έμπορο, δοκιμάστε άλλη κάρτα.

Οι εικονικές κάρτες μίας χρήσης είναι κατάλληλες για εφάπαξ ηλεκτρονικές συναλλαγές. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για επαναλαμβανόμενες πληρωμές (π.χ. συνδρομές) ή για καταθέσεις (π.χ. ενοικίαση αυτοκινήτων).

Κάποιες φορές, η Revolut μπορεί να αποφασίσει να απορρίψει ορισμένες συναλλαγές όταν υποψιαζόμαστε ότι ο έμπορος μπορεί να ζητήσει επαναλαμβανόμενες πληρωμές.

Σχετικά Άρθρα