Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Η φυσική κάρτα μου δεν λειτουργεί

Επιβεβαιώστε ότι:

  • Η κάρτα έχει ενεργοποιηθεί μετά την παράδοση.
  • Δεν έχετε μπλοκάρει εσφαλμένα την κάρτα σας. Μπορείτε να το ελέγξετε αυτό στην ενότητα «Κάρτες» της εφαρμογής.
  • Οι ρυθμίσεις ασφαλείας της κάρτας σας δεν έχουν οριστεί για μπλοκάρισμα συγκεκριμένων συναλλαγών. Μπορείτε να το επιλέξετε αυτό από την επιλογή «PIN & ασφάλειας» για τη σχετική κάρτα.
  • Όλα τα στοιχεία της κάρτας σας έχουν εισαχθεί σωστά (PIN, CVC ή ημερομηνία λήξης). Αν υπερβείτε τις 3 λανθασμένες προσπάθειες, μπορείτε να ξεμπλοκάρετε την κάρτα σας.

Εάν η φυσική κάρτα σας έχει καταστραφεί ή υποστεί φθορά, μπορείτε να παραγγείλετε μια κάρτα αντικατάστασης. Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση και η εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης θα εμφανιστεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Σχετικά Άρθρα