Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Η κάρτα μου για ανέπαφες συναλλαγές δεν λειτουργεί

Ελέγξτε τη συναλλαγή που δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία εντός της εφαρμογής για πιο ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την ανέπαφη συναλλαγή σας. Γενικά, οι ανέπαφες συναλλαγές μπορεί να απορριφθούν για τους ακόλουθους λόγους:

  • Η κάρτα δεν έχει ενεργοποιηθεί με Chip & PIN πριν από την πραγματοποίηση μιας ανέπαφης συναλλαγής

Εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει ποτέ πληρωμή σε κατάστημα με την κάρτα σας, πρέπει να πραγματοποιήσετε πληρωμή με Chip & PIN, για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία ανέπαφων συναλλαγών.

  • Η ανέπαφη επιλογή είναι απενεργοποιημένη από τις ρυθμίσεις ασφαλείας της κάρτας

Μπορείτε να ελέγξετε εάν είναι απενεργοποιημένη η ανέπαφη λειτουργία για μια συγκεκριμένη κάρτα επιλέγοντας «PIN & ασφάλεια» για τη σχετική κάρτα.

  • Υπέρβαση του ορίου ανέπαφων συναλλαγών

Μπορείτε να κάνετε επαναφορά μεταβαίνοντας στην επιλογή «PIN & ασφάλεια» κάτω από τη σχετική κάρτα -> Επαναφορά του ορίου ανέπαφων συναλλαγών ή πραγματοποιώντας μια συναλλαγή με Chip & PIN με την κάρτα σας. Κατόπιν, θα είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε τις ανέπαφες συναλλαγές έως την επόμενη επαναφορά.

  • Το τερματικό δεν υποστηρίζει ανέπαφες συναλλαγές

Ελέγξτε προσεκτικά ότι το τερματικό στο οποίο πραγματοποιείτε μια πληρωμή υποστηρίζει ανέπαφες συναλλαγές. Οι πληρωμές μπορεί επίσης να απορριφθούν λόγω προβλήματος στη σύνδεση.

Εάν η φυσική κάρτα σας έχει καταστραφεί ή υποστεί φθορά, μπορείτε να παραγγείλετε μια κάρτα αντικατάστασης. Η εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης θα εμφανιστεί στην ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Σχετικά Άρθρα