Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Είναι τα χρήματά μου ασφαλή;

Ο τρόπος με τον οποίο η Revolut διατηρεί τα χρήματά σας ασφαλή εξαρτάται από την οντότητα Revolut στην οποία είστε εγγεγραμμένοι. Μπορείτε να μάθετε σε ποια οντότητα Revolut έχετε εγγραφεί ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Revolut
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Πίνακας εργαλείων» στο εικονίδιο του προφίλ σας
  3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Ρυθμίσεις»
  4. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στη σελίδα

Εάν είστε εγγεγραμμένοι στην οντότητα Revolut Payments UAB:

Ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίζουμε τα χρήματα των πελατών.

Με τον όρο «διασφάλιση» εννοούμε τον διαχωρισμό των κεφαλαίων ενός πελάτη από τα δικά μας κεφάλαια και τη φύλαξή τους σε ξεχωριστό λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα. Τα κεφάλαια σε αυτόν τον ανεξάρτητο λογαριασμό φυλάσσονται από εμάς για λογαριασμό σας. Ως εξουσιοδοτημένος οργανισμός, η Revolut διασφαλίζει τα κεφάλαιά σας σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Η διασφάλιση σάς προστατεύει, καθώς στην απίθανη περίπτωση που η Revolut καταστεί αφερέγγυα, θα μπορείτε να διεκδικήσετε τα κεφάλαιά σας από αυτόν τον ανεξάρτητο λογαριασμό και το ποσό που θα προκύψει από την αξίωσή σας θα καταβληθεί σε εσάς πριν από όλους τους άλλους πιστωτές.

Επειδή ο λογαριασμός που τηρείτε σε εμάς αποτελεί λογαριασμό ηλεκτρονικού χρήματος (και όχι τραπεζικό λογαριασμό), τα χρήματά σας δεν προστατεύονται από την Ασφάλιση Καταθέσεων της Λιθουανίας όπως προβλέπεται από την Κρατική Επιχείρηση «Ασφάλισης Καταθέσεων και Επενδύσεων» (VĮ «Indėlių ir investicijų draudimas»).

Εάν είστε εγγεγραμμένοι στην οντότητα Revolut Bank UAB και στη Revolut Payments UAB:

Σχεδόν όλες οι καταθέσεις στη Revolut Bank UAB είναι ασφαλισμένες από την Κρατική Επιχείρηση «Ασφάλιση Καταθέσεων και Επενδύσεων» της Λιθουανίας (VĮ «Indėlių ir investicijų draudimas»). Αυτό σημαίνει ότι εάν μια ασφαλισμένη κατάθεση δεν επιστραφεί ως αποτέλεσμα αδυναμίας της Revolut Bank UAB να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της, η Κρατική Επιχείρηση «Ασφάλιση Καταθέσεων και Επενδύσεων» της Λιθουανίας θα καταβάλει την αποζημίωση για την ασφάλιση κατάθεσης στους καταθέτες. Το μέγιστο ποσό ασφαλιστικής αποζημίωσης για καταθέσεις στη Revolut Bank UAB για έναν καταθέτη είναι τα 100.000 ευρώ. Το ποσό της αποζημίωσης για ασφάλιση κατάθεσης καθορίζεται συγκεντρώνοντας όλες τις καταθέσεις που διατηρούνται στη Revolut Bank UAB. Σημειώστε ότι ορισμένες καταθέσεις δεν είναι ασφαλισμένες. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ασφάλιση καταθέσεων είναι διαθέσιμες εδώ.

Εάν είστε εγγεγραμμένοι στην οντότητα Revolut LTD:

Ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίζουμε τα χρήματα που λαμβάνουμε από πελάτες (ή για λογαριασμό πελατών) σαν και εσάς.

Με τον όρο «διασφάλιση» εννοούμε ότι καταθέτουμε τα χρήματα που λαμβάνουμε από εσάς (ή για λογαριασμό σας) σε έναν τραπεζικό λογαριασμό με χρήματα πελατών. Τα χρήματα που βρίσκονται στους συγκεκριμένους λογαριασμούς πελατών φυλάσσονται από εμάς για λογαριασμό σας. Τηρούμε λογαριασμούς πελατών σε μια σειρά από μεγάλες τράπεζες (οι οποίες πληρούν τόσο τις δικές μας απαιτήσεις όσο και τις απαιτήσεις της ρυθμιστικής μας αρχής).

Η διασφάλιση σάς προστατεύει, καθώς σε περίπτωση που η Revolut καταστεί αφερέγγυα, τα χρήματα που φυλάσσονται στους συγκεκριμένους λογαριασμούς θα χρησιμοποιηθούν για να πληρώσουν εσάς (και τους άλλους πελάτες μας), προτού πληρωθεί οποιοσδήποτε τρίτος.

Επειδή ο λογαριασμός που τηρείτε σε εμάς αποτελεί λογαριασμό ηλεκτρονικού χρήματος (και όχι τραπεζικό λογαριασμό), τα χρήματά σας δεν καλύπτονται από το Σύστημα Αποζημίωσης στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών.

Σχετικά Άρθρα