Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Για πόσο καιρό θα αποθηκεύει η Revolut τα δεδομένα μου;

Ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, βάσει των κανονισμών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, υποχρεούμαστε να διατηρούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς και τις συναλλαγές σας στη Revolut για 6 έτη.

Προκειμένου να μην διατηρήσουμε τα στοιχεία σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το απολύτως απαραίτητο, δεν αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα πάνω από 6 έτη μετά τη διακοπή της παροχής υπηρεσιών της Revolut προς εσάς.

Σχετικά Άρθρα