Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Γιατί επιστρέψατε τα χρήματά μου στην πηγή;

Εάν πάρουμε την απόφαση να κλείσουμε τον λογαριασμό σας, οποιοδήποτε υπόλοιπο στον λογαριασμό σας θα επιστραφεί στην τελευταία πηγή ή αρχικό σημείο. Αυτή είναι μια τυπική διαδικασία.

Σχετικά Άρθρα