Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Γιατί μου ζητήθηκαν επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον πληρωτή/διακαιούχο;

Μερικές φορές, πρέπει να πραγματοποιήσουμε επιπρόσθετους ελέγχους στα κεφάλαια που μεταφέρονται μέσω της Revolut. Το σύστημά μας επιλέγει μια μεταφορά και, κατόπιν, θα σας ζητήσουμε να μας παρέχετε επιπρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα στοιχεία.

Εάν η μεταφορά σας εκκρεμεί για περισσότερο χρονικό διάστημα από το συνηθισμένο, μπορείτε να μας χορηγήσετε μια επιβεβαίωση μεταφοράς χρημάτων μέσω της συνομιλίας και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, προκειμένου να επιλύσουμε το ζήτημα το συντομότερο δυνατόν.

Η επιβεβαίωση μεταφοράς χρημάτων είναι ένα έγγραφο, το οποίο μπορείτε να λάβετε από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που αποστέλλει τα κεφάλαια. Είναι συνήθως σε μορφή αρχείου PDF. και περιλαμβάνει πληροφορίες όπως:

ονοματεπώνυμο και αριθμό λογαριασμού του αποστολέα,

ονοματεπώνυμο και αριθμό λογαριασμού του αποδέκτη,

ποσό των κεφαλαίων για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί μεταφορά,

ημερομηνία της μεταφοράς.

Σχετικά Άρθρα