Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μπορώ να ανοίξω ξανά έναν καινούργιο λογαριασμό εάν έχει κλείσει ένας άλλος;

Εάν αποφασίσουμε να κλείσουμε τους λογαριασμούς σας, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε πλέον τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένου και ενός καινούργιου λογαριασμού.

Σχετικά Άρθρα