Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μπορώ να κλείσω τον λογαριασμό μου χωρίς επαλήθευση πηγής κεφαλαίων;

Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε να μας χορηγήσετε έγγραφα στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό σας ή τις τραπεζικές μεταφορές σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να χρειαστεί να σας ζητήσουμε να κλείσετε τον λογαριασμό σας ή να ακυρώσετε τη μεταφορά ή να υποβάλετε τον λογαριασμό σας στη διάθεσή μας για περαιτέρω έλεγχο. Δεν είμαστε σε θέση να δηλώσουμε με βεβαιότητα προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε.

Σχετικά Άρθρα