Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς καθίστανται τα AML και CTF αποτελεσματικά;

Ένα αποτελεσματικό πλαίσιο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, πρέπει να αντιμετωπίζει τα κύρια ζητήματα κινδύνου: οφείλει να αποτρέπει, εντοπίζει και τιμωρεί τα παράνομα κεφάλαια που εισέρχονται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και τη χρηματοδότηση τρομοκρατών, τρομοκρατικών οργανισμών ή/και τρομοκρατικών ενεργειών. Επίσης, οι στρατηγικές των AML και CTF συγκλίνουν, έχοντας ως στόχο την επίθεση κατά της εγκληματικής ή τρομοκρατικής οργάνωσης μέσω των οικονομικών δραστηριοτήτων τους και τη χρήση του οικονομικού ίχνους, ώστε να προσδιορίζουν τις διάφορες συνιστώσες του εγκληματικού ή τρομοκρατικού δικτύου. Αυτό υποχρεώνει τους οργανισμούς να δημιουργήσουν μηχανισμούς, ώστε να προχωρούν στην ανάγνωση όλων των οικονομικών συναλλαγών και στον εντοπισμό των ύποπτων οικονομικών μεταφορών.

Σχετικά Άρθρα