Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πόσες φορές θα χρειαστεί να επιβεβαιώσω την πηγή των κεφαλαίων μου;

Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα σας ζητήσουμε πληροφορίες περισσότερες από μία φορά. Πρόκειται για έναν τυπικό έλεγχο που χρειάζεται να πραγματοποιούμε. Στόχος μας είναι να κάνουμε αυτή την εμπειρία όσο το δυνατόν ευκολότερη για εσάς, επομένως θα ζητήσουμε έγγραφα, μόνο εάν δεν έχουμε ήδη διαθέσιμες τις απαιτούμενες πληροφορίες.

Δεν είμαστε σε θέση να αποκαλύπτουμε λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση αυτών των ελέγχων. Ωστόσο, είναι απαραίτητοι, προκειμένου ο λογαριασμός και τα χρήματά σας να είναι πιο ασφαλή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους κανονισμούς του νόμου.

Σχετικά Άρθρα