Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πρέπει να επαληθεύσω την πηγή των κεφαλαίων μου;

Ως εταιρεία που προσφέρει οικονομικές υπηρεσίες, η Revolut οφείλει να εφαρμόζει ένα σύνολο κανόνων και κανονισμών που διέπουν αυτόν τον τύπο υπηρεσιών. Οι ρυθμιστικές αρχές επιβλέπουν πολλούς διαφορετικούς τομείς, αλλά είναι υπεύθυνες και για την επίβλεψη της επιχείρησής μας προκειμένου να διασφαλίσουν την ανίχνευση και την αποτροπή διάπραξης οικονομικού εγκλήματος, όπου αυτό είναι δυνατό. Προκειμένου να αποτραπεί ένα οικονομικό έγκλημα, είναι απαραίτητο πρώτα να ανιχνευτεί. Αυτό το καθήκον έχουν αναλάβει οι ειδικοί για την καταπολέμηση του εγκλήματος και την αποτροπή της απάτης της εταιρείας μας.

Η ανίχνευση πραγματοποιείται από τα αυτοματοποιημένα συστήματά μας και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη. Σε πολλές περιπτώσεις, το σύστημα μάς ζητάει την επαλήθευση εγγράφων των πελατών που δεν έχουν κάνει τίποτα κακό. Πρόκειται απλώς για έναν τυπικό έλεγχο. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή και τη συνεργασία σας!

Αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας ως ξεχωριστά άτομα και δεν προβαίνουμε σε συγκρίσεις. Οποιοσδήποτε έλεγχος καθώς και οποιοδήποτε αίτημα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε εσάς. Δεν είμαστε σε θέση να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς άλλων πελατών, καθώς κάτι τέτοιο θα παραβίαζε την εμπιστευτικότητα. Το πιο πιθανό είναι ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον λογαριασμό σας και πρόκειται απλώς για έναν έλεγχο ρουτίνας, τον οποίον είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουμε.

Σχετικά Άρθρα