Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είδους έγγραφα χρειάζεστε προκειμένου να ολοκληρώσετε την επαλήθευσή μου;

Αυτή η απόφαση διαφέρει ανά περίπτωση. Συνήθως, ζητάμε τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Επιβεβαίωση μεταφοράς χρημάτων (εφόσον πρόκειται για πληρωμή που εκκρεμεί).
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα μισθού (όταν πρόκειται για ελέγχους σε πηγές κεφαλαίων).
  • Τιμολόγια
  • Αποδεικτικά έγγραφα ταυτότητας (στην περίπτωση που το προηγούμενο έχει λήξει ή έχετε γεννηθεί σε χώρες που δεν υποστηρίζονται)

Σχετικά Άρθρα