Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι γίνεται αν θέλω να διαγράψει η Revolut όλα τα δεδομένα μου;

Ως ελεγχόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, υποχρεούμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας για τουλάχιστον 6 έτη στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι εν λόγω απαιτήσεις υπερισχύουν οποιουδήποτε αιτήματος περί δικαιώματος διαγραφής που απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (όπως ο ΓΚΠΔ ή ο νόμος περί προστασίας των δεδομένων της Αυστραλίας ή ο νόμος περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Σιγκαπούρης). Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα δεδομένα που αφορούν τον λογαριασμό σας Revolut έως ότου παρέλθει το σχετικό χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά, σας διαβεβαιώνουμε ότι τα δεδομένα σας φυλάσσονται με ασφάλεια όσο βρίσκονται υπό την εποπτεία μας.

Σχετικά Άρθρα