Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Κλείσιμο λογαριασμού

Δεν σας συμβουλεύουμε να κλείσετε τον λογαριασμό Revolut,καθώς η διαδικασία δημιουργίας νέου λογαριασμού με τον ίδιο αριθμό κινητού τηλεφώνου μπορεί να είναι χρονοβόρα. Η Revolut δεν σας χρεώνει, εάν διατηρείτε ανοιχτό έναν απλό λογαριασμό που δεν χρησιμοποιείται.

Ωστόσο, εάν επιθυμείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας, αναβαθμίστε την εφαρμογή στην πιο πρόσφατη έκδοσή της, μεταβείτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις» της εφαρμογής, πατήστε «Κλείσιμο λογαριασμού» και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Έχετε υπόψη ότι είμαστε υποχρεωμένοι να φυλάσσουμε τα δεδομένα σας για 6 έτη για σκοπούς συμμόρφωσης με κανονιστικές απαιτήσεις, όπως τον νόμο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σχετικά Άρθρα