Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Γιατί ανεστράφη η κατάθεση της κάρτας μου;

Ο πιο συχνός λόγος για να αναστραφεί μια κατάθεση μέσω κάρτας είναι ένα προσωρινό θέμα σύνδεσης με την τράπεζά σας. Πρέπει να επαληθεύσετε με την τράπεζά σας για να δείτε αν αντιμετωπίζουν θέματα με τα συστήματα ελέγχου ταυτότητας χρήστη (3DS). Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα έχετε χρεωθεί και το τραπεζικό σας υπόλοιπο θα είναι το ίδιο.

Περιμένετε λίγο πριν προσπαθήσετε να προσθέσετε ξανά χρήματα. Αν δεν πετύχει, προσπαθήστε να προσθέσετε χρήματα μέσω του Apple/Google Pay, μέσω άλλης τραπεζικής κάρτας ή μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

Σχετικά Άρθρα