Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Γιατί εκκρεμεί η κατάθεση με κάρτα;

Εάν εκκρεμεί μια κατάθεση μέσω κάρτας, αυτό σημαίνει πως κάτι δεν λειτούργησε ως συνήθως όταν εξουσιοδοτήθηκε. Επομένως, περιμένουμε να ανταποκριθεί η τράπεζά σας όσον αφορά το αίτημα κατάθεσης μέσω κάρτας.

Μια εκκρεμής κατάθεση μέσω κάρτας θα επισημανθεί τελικά είτε ως «ολοκληρωμένη» είτε ως «μη επιτυχής». Δεν θα χρειαστούν περισσότερα από 30 λεπτά για να αλλάξει η κατάσταση μιας εκκρεμούς συναλλαγής.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα κεφάλαια πιστώνονται στον λογαριασμό σας Revolut, εφόσον η συναλλαγή ολοκληρώθηκε. Ωστόσο, σε περίπτωση που η συναλλαγή δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία, τα κεφάλαια θα παραμείνουν στον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Σχετικά Άρθρα