Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Με μετρητά ή επιταγή

Δυστυχώς δεν κάνουμε δεκτές τις καταθέσεις μετρητών ή επιταγές στον λογαριασμό σας Revolut. Μιλήστε με εκπρόσωπο της ομάδας υποστήριξης και θα επιστρέψουμε τα χρήματα στον καταθέτη αφαιρώντας την προμήθεια επεξεργασίας.

Για φορτίσεις στο μέλλον, προσθέστε χρήματα χρησιμοποιώντας διαφορετικό τρόπο.

Σχετικά Άρθρα