Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Can I cancel or get a refund for an iDEAL payment?

You can’t cancel iDEAL payments — they're instant and can't be undone. Contact the merchant directly and follow their return process. Check your account for a bank transfer refund on the next business day.

Contact the merchant if you don’t receive a refund. If the refund was successful, the merchant will be able to give you a payment confirmation, with your account number and the date.