Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Sending money to other Revolut accounts

To transfer money between two Revolut accounts:

  1. Go to Transfers or Home
  2. Click Send
  3. To add a new recipient, select 'New'
  4. Search for their Revtag, or fill in their account details
  5. Follow the steps on screen to complete your transfer

Once you’ve added a recipient, you can either make the payment right away or at a later stage. To do this, go back to the Transfers tab, select the recipient, and send the transfer.