Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Nature of business verification failed

You can find the reason why your proof of nature of business verification failed in the in-app Home tab under 'Requires action'.

Main reasons your business verification might have failed:

  • Your products and services aren’t described in the documents you provided
  • The documents you provided don’t include the company name
  • The documents you provided are invalid. To learn more about verification criteria, you can visit this FAQ.