Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Operating address verification failed

The reason your business verification failed can be found in the Home tab. To find it, check the 'Requires action' banner under the 'Business Address' section.

Common reasons your verification may have failed:

  • Different operating address in the provided document than the one mentioned on your application
  • Business or personal name is missing in the provided document
  • Documents provided are invalid or outdated. To find out more about this, see this article on supported documents