Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Κλείσιμο των Ευέλικτων Κεφαλαίων και τα επόμενα βήματα

How to close your Flexible Cash Funds

  1. Go to 'Home' on the bottom menu
  2. Under your balance, tap 'Accounts'
  3. Select your Flexible Cash Funds
  4. Choose 'Details'
  5. Tap 'Close and withdraw'

Upon closure, all remaining funds in your Flexible Cash Funds will be automatically transferred to your Revolut current account in the same currency as the fund. For more detailed information, please refer to the Flexible Cash Funds T&Cs.

Timing of Flexible Cash Funds closure

Closing your Flexible Cash Funds may take up to 2 business days to fully process. This time frame ensures that all pending interest payments are completed and your Flexible Cash Funds is properly removed from our system.

Accessing statements post-closure

Even after closing your Flexible Cash Funds, you can still access your past statements in-app:

  1. Tap the profile icon in the top-left corner
  2. Choose 'Account'
  3. Tap 'Documents'
  4. Select 'Savings & Funds'

Interest handling post-closure

Following the closure of your Flexible Cash Funds, any accrued interest above €0.01 will be transferred to your main Revolut account within 2 business days.

If your main account is also closed at this time, such accrued interest won't be credited; any minor accrued interest below €0.01 won’t be credited either.