Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Εξερευνώντας τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς

Επισκόπηση αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς

Μέσω του Ευέλικτου κεφαλαίου μπορείτε να επενδύσετε σε αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ) καθαρής αξίας ενεργητικού με χαμηλή μεταβλητότητα (LVNAV), τα οποία διαχειρίζεται η FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., υποκατάστημα Ιρλανδίας.
Η οντότητα εποπτεύεται τόσο από την Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (CSSF) όσο και από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας (CBI), παρέχοντας υψηλό επίπεδο εποπτείας. Τα συγκεκριμένα ΑΚΧΑ είναι υπο-κεφάλαια της Fidelity Institutional Liquidity Fund plc, ενός αμοιβαίου μεταβλητού κεφαλαίου τύπου «umbrella», που έχει εγκριθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας (αριθμός εγγραφής: 235175). Και οι δύο οντότητες ανήκουν στον όμιλο Fidelity, έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων.

Τα κεφάλαια περιλαμβάνουν:

  • Το κεφάλαιο σε ευρώ (ISIN IE000AZVL3K0)
  • Το κεφάλαιο σε δολάρια ΗΠΑ (ISIN IE000H9J0QX4)
  • Το κεφάλαιο σε λίρες Αγγλίας (ISIN IE0002RUHW32)

Επενδύετε σε μετοχές Κατηγορίας R Flex που διανέμονται μέσω του κεφαλαίου, το οποίο αντιστοιχεί στο νόμισμα του Ευέλικτου Κεφαλαίου που επιλέξατε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω κεφάλαια, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο και στο αντίστοιχο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID) που είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή (Αρχική σελίδα Ευέλικτων Κεφαλαίων → «Λεπτομέρειες» → Ενότητα «Έγγραφα») και στην ιστοσελίδα της Fidelity.

Χαρακτηριστικά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΚΑΕ Χαμηλής Μεταβλητότητας (LVNAV)

LVNAV είναι το ακρωνύμιο της αγγλικής έννοιας «low volatility net asset value», που σημαίνει «καθαρή αξία ενεργητικού χαμηλής μεταβλητότητας». Τα κεφάλαια αυτά ανήκουν στην κατηγορία των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς και στοχεύουν στη διατήρηση της αξίας του κεφαλαίου σας και στην παροχή αποδόσεων σύμφωνα με τις τιμές της χρηματαγοράς. Τα κεφάλαια αυτά επενδύουν σε υψηλής ρευστότητας χρηματοοικονομικά όργανα, τα οποία έχουν μέση προθεσμία λήξης 60 ημερών, ενώ ισχύουν και άλλοι αυστηροί κανόνες ρευστότητας. Τα κεφάλαια LVNAV επιδιώκουν να διατηρήσουν σταθερή την τιμή της μετοχής, παρακολουθώντας στενά τη σύνθεση και την αξιολόγηση των υποκείμενων οργάνων, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1131. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν τα κεφάλαια LVNAV επενδύσεις χαμηλού κινδύνου με υψηλή ρευστότητα.

Στρατηγική Επενδύσεων σε ΑΚΧΑ

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ) επενδύουν σε μια ποικιλία υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών μέσων, όπως κρατικά χρεόγραφα, τραπεζικές υποχρεώσεις και εμπορικά χρεόγραφα, μεταξύ άλλων. Πρόκειται για επενδύσεις χαμηλού κινδύνου, σταθερές και ρευστοποιήσιμες, ιδανικές για επενδυτές που επιθυμούν να διατηρήσουν το κεφάλαιό τους. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικούς στόχους και πολιτικές επενδύσεων στο έντυπο πληροφοριών της Fidelity, στην ενότητα «Στόχοι και Πολιτικές Επενδύσεων».