Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Πού μπορώ να βρω τα τρέχοντα επιτόκια Ευέλικτων Κεφαλαίων το τρέχον επιτόκιο για όλα τα νομίσματα;

How to access interest rates

For existing Flexible Cash Funds customers:

 1. Go to 'Home' on the bottom menu
 2. Under your balance, tap 'Accounts'
 3. Select your Flexible Cash Funds to view the applicable interest rates on that day

For customers considering Flexible Cash Funds:

 1. Go to 'Home' on the bottom menu 
 2. Under your balance, tap 'Accounts'
 3. Tap 'Add new'
 4. Select 'Savings & Funds'
 5. Choose 'Flexible Cash Funds'
 6. On the 'Select a currency' screen, you'll see the applicable interest rates for all plans and currencies on that day

Interest rates 

Rates overview as of 25 April 2024

To give you an idea of the potential returns across various subscription plans, here are the Annual Percentage Yields (APYs) as of 25 April 2024 for different plans and currencies:

EUR

 • Standard: 3.09%
 • Plus: 3.24%
 • Premium: 3.69%
 • Metal: 3.84%
 • Ultra: 3.94%

GBP

 • Standard: 4.03%
 • Plus: 4.28%
 • Premium: 4.78%
 • Metal: 5.03%
 • Ultra: 5.18%

USD

 • Standard: 3.96%
 • Plus: 4.21%
 • Premium: 4.71%
 • Metal: 4.96%
 • Ultra: 5.31%

Fee details are available under the interest transaction in-app or in our Ex-ante Costs & Charges Disclosure document. They can also be found in-app by tapping 'Details' on your Flexible Cash Funds home page.