Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Get a Pockets statement

All of your transactions and money held in the Regular and Group Pockets are included in your account statement.

It's not possible to generate a statement containing only transactions from your Regular and Group Pockets.

Account statement

To generate your account statement in the currency of your Pocket:

  1. Go to 'Home' on the bottom menu
  2. Tap 'Accounts' and select the currency account
  3. Tap '...' (More) → select 'Statement'
  4. Choose the date range and file format (PDF or Excel)
  5. Tap 'Generate'. You'll be able to see your account history. To download it, tap the 'Export' icon in the top-right corner