Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι καλύπτει η Ασφάλιση Συσκευών της Revolut;

Η Ασφάλιση συσκευών της Revolut παρέχει παγκόσμια προστασία για καθημερινά ατυχήματα: ζημιές λόγω τυχαίας πτώσης και θραύσης, σπασμένες οθόνες, ζημιές λόγω υγρασίας και βλάβες εκτός εγγύησης.

Σημείωση: επί του παρόντος δεν προσφέρουμε ασφάλιση για απώλεια ή κλοπή.

Σχετικά Άρθρα