Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποια είναι η μέγιστη διάρκεια ενός ταξιδιού που καλύπτει η ταξιδιωτική ασφάλιση Revolut;

Η μέγιστη διάρκεια ταξιδιού εξαρτάται από το πρόγραμμά σας:

  • Απλό: 40 ημέρες
  • Premium: 90 ημέρες
  • Metal: 90 ημέρες

Οποιοδήποτε ταξίδι υπερβαίνει αυτό το διάστημα δεν καλύπτεται, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε μέρους του ταξιδιού που διήρκεσε λιγότερο από τον μέγιστο ισχύοντα αριθμό ημερών διάρκειας ταξιδιού, ενώ αυτό το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά για να σας καλύψουμε για μεγαλύτερο ταξίδι.

Αν σκοπεύετε να κάνετε ταξίδι μεγαλύτερης διάρκειας, θα πρέπει να αγοράσετε ειδική ασφάλιση.

Σχετικά Άρθρα