Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Θα αλλάξουν τα στοιχεία του τοπικού λογαριασμού μου, όταν πραγματοποιηθεί η μετάβαση του λογαριασμού στην ευρωπαϊκή εταιρεία;

Τα στοιχεία του τοπικού σας λογαριασμού, όπως για παράδειγμα οι κωδικοί αριθμοί τράπεζας, οι κωδικοί τραπέζης ή οι κωδικοί εκκαθάρισης, θα παραμείνουν ως έχει μετά τη μεταφορά σας στην ευρωπαϊκή οντότητά μας.

Σχετικά Άρθρα