Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι θα συμβεί στα άλλα προϊόντα μου Revolut αφού μεταφερθώ στην ευρωπαϊκή εταιρεία;

Κρυπτονομίσματα/Έμπορεύματα

Οι υπηρεσίες Κρυπτονομισμάτων και& Εμπορευμάτων δεν παρέχονται από την ευρωπαϊκή εταιρεία μας. Ωστόσο, θα εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Κρυπτονομισμάτων και& Εμπορευμάτων μέσω της εταιρείας μας στο Ηνωμένο Βασίλειο στην εφαρμογή ως συνήθως και μετά τη μεταφορά σας στην ευρωπαϊκή εταιρεία μας.

Χρηματιστηριακές συναλλαγές

Ανατρέξτε στις Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με τις Χρηματιστηριακές συναλλαγές.

Ασφάλιση

Εάν διαθέτετε κάποια από τα προϊόντα μας που αφορούν την ταξιδιωτική ασφάλιση ή την ασφάλιση συσκευών, το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας θα μεταφερθεί στην ευρωπαϊκή οντότητά μας.

  • Ο/οι αριθμός/οί ασφαλιστηρίων και ο/οι πάροχος/οι ασφάλισης θα παραμείνουν οι ίδιοι.
  • Τα όρια κάλυψης ταξιδιωτικής ασφάλισης και τα επιπλέον ασφαλιστικά όρια θα υπολογίζονται σε ευρώ αντί για λίρα Αγγλίας (π.χ. εάν είχατε καλυφθεί κατά το παρελθόν για ιατρική κάλυψη στο εξωτερικό αξίας 10.000.000 £, τώρα θα καλυφθείτε για 10.000.000 €).
  • Εάν βρίσκεστε ήδη σε ταξίδι κατά τη μετάβαση, η κάλυψή σας δεν θα επηρεαστεί.

Revolut Junior

Οι λογαριασμοί Junior αποτελούν υπολογαριασμούς των λογαριασμών ενηλίκων. Ως εκ τούτου, θα μεταφερθούν στην ευρωπαϊκή μας εταιρεία μαζί με τον λογαριασμό ενηλίκου στον οποίον ανήκουν.

Σχετικά Άρθρα