Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς μπορώ να δω τα στοιχεία της κράτησής μου;

Μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία της κράτησής σας από την οθόνη λεπτομερειών κράτησης στην εφαρμογή Revolut. Για να μεταβείτε εκεί, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή σας είναι ενημερωμένη και κατόπιν πηγαίνετε στο Κέντρο > Διανυκτερεύσεις > Οι κρατήσεις μου κι επιλέξτε την κράτησή σας.

Σχετικά Άρθρα