Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Σε ποιες περιπτώσεις δεν με καλύπτει η Προστασία αγορών;

Η Προστασία αγορών δεν σας καλύπτει για:

 • τα πρώτα 50 € για οποιαδήποτε αξίωση
 • φυσιολογική φθορά από χρήση
 • βλάβη που προκλήθηκε σκόπιμα από εσάς
 • βλάβη σε είδη που προκλήθηκε από ελαττωματικά προϊόντα.
 • κλοπή ή βλάβη σε είδη τα οποία αμελήσατε να φροντίσετε επαρκώς ή τα αφήσατε σε μη ασφαλές σημείο ή σε μεγάλη απόσταση από εσάς.
 • κλοπή που δεν αναφέρθηκε στην αστυνομία εντός 48 ωρών από τη στιγμή που υπέπεσε στην αντίληψή σας ή αμέσως μόλις αυτό ήταν εφικτό και χωρίς να έχετε γραπτή δήλωση.
 • κατάσχεση ή καταστροφή των αγορών από οποιαδήποτε κυβερνητική, τελωνειακή ή δημόσια αρχή.
 • έξοδα που μπορούν να ανακτηθούν από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
 • κλοπή ή βλάβη σε: κοσμήματα, πολύτιμους λίθους, σπάνια ή πολύτιμα νομίσματα ή γραμματόσημα, μοναδικά είδη, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι αντίκες, τα έργα τέχνης και οι γούνες, μετρητά ή ισοδύναμά τους (συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτικών επιταγών), μετοχές, ομόλογα, τοκομερίδια, ασφάλειες όλων των ειδών και ισοδύναμα έγγραφα, εισιτήρια, υπηρεσίες, βιβλία, ζώα και φυτά, αναλώσιμα και ευπαθή αγαθά, τρόφιμα και ποτά, είδη υγειονομικής περίθαλψης, επιδιορθωμένα και ανακατασκευασμένα είδη, είδη με έκπτωση λόγω κλεισίματος της επιχείρησης, οχήματα και τα εξαρτήματά τους, γη και κτήρια. είδη που τοποθετούνται μόνιμα σε σπίτια, γραφεία ή οχήματα, ψηφιακά δεδομένα για διαδικτυακή προβολή ή λήψη (συμπεριλαμβανομένων αρχείων, μουσικής, ταινιών, φωτογραφιών, λογισμικού), αγαθά που αγοράστηκαν με σκοπό τη μετέπειτα πώληση ή χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς, όπλα, παράνομα ναρκωτικά, αγαθά που αποτελούν απομίμηση και άλλα αγαθά που υπόκεινται σε κατάσχεση από τις τελωνειακές αρχές, αγορές σε διομότιμες ιστοσελίδες εκτός κι αν προέρχονται από εμπορικό πωλητή. Οποιαδήποτε αγαθά δεν εξοφλήθηκαν πλήρως και άμεσα στον λογαριασμό, όπως είδη που αγοράστηκαν σε προγράμματα επί πληρωμή, ακόμη και αν το πρόγραμμα επί πληρωμή έχει εξοφληθεί στον λογαριασμό.
 • ανακατασκευασμένα είδη
 • επιφανειακή βλάβη ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη που δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα μιας συσκευής.
 • έξοδα αποστολής για την αποστολή του προϊόντος στην Qover που υπερβαίνουν το ποσό των 50 €.

Ανατρέξτε στους Όρους & Προϋποθέσεις στην εφαρμογή για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στους Όρους και Προϋποθέσεις στην εφαρμογή, μεταβαίνοντας στο Κέντρο → Ασφάλιση → επιλέξτε τον τύπο και κάντε κλικ στην επιλογή «Όλα τα έγγραφα».

Σχετικά Άρθρα