Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Πώς μπορώ να κατεβάσω αντιγραφα κίνησης και αναφορές για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές;

Τα αντίγραφα κίνησης του λογαριασμού συναλλαγών περιλαμβάνουν τις εξής πληροφορίες:

 • Στοιχεία κατόχου του λογαριασμού (όνομα και διεύθυνση)
 • Σύνοψη λογαριασμού
 • Αναλυτική κατάσταση χαρτοφυλακίου
 • Συναλλαγές

Οι εκθέσεις «Κέρδη και Ζημίες» περιλαμβάνουν τις εξής πληροφορίες:

 • Στοιχεία κατόχου λογαριασμού (όνομα και διεύθυνση)
 • Αριθμός λογαριασμού
 • Επιλεγμένη περίοδος
 • Πραγματοποιηθείσε απόδοση
 • Σύνοψη μερισμάτων

Για να λάβετε τον τύπο αντιγράφου κίνησης που περιγράφεται παραπάνω:

 1. Πατήστε «Επενδύσεις» στο κάτω μενού
 2. Πατήστε «Περισσότερα(…)» και επιλέξτε «Έγγραφα»
 3. Επιλέξτε «Μετοχές» και το αντίγραφο κίνησης «Λογαριασμού» ή «Κέρδους & Ζημιάς»

Οι αναφορές Κόστους και Χρεώσεων περιλαμβάνουν τις παρακάτω πληροφορίες:

 • Στοιχεία κατόχου λογαριασμού (όνομα και διεύθυνση)
 • Αξία λογαριασμού
 • Όνομα λογαριασμού
 • Αριθμός λογαριασμού
 • Κόστος και χρεώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες επενδύσεων
 • Κόστος και χρεώσεις σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα

Για να λάβετε την έκθεση Κόστους & Χρεώσεων:

 1. Μεταβείτε στην επιλογή «Επενδύσεις» στο κάτω μενού
 2. Πατήστε «Περισσότερα(...)» και επιλέξτε «Έγγραφα»
 3. Επιλέξτε «Μετοχές» και «Έκθεση Κόστους & Χρεώσεων»

Δεν εκδίδουμε έγγραφα σε έντυπη μορφή ούτε τα σφραγίζουμε. Όλα τα αντίγραφα κίνησης και τα έγγραφα επιβεβαίωσης δημιουργούνται ηλεκτρονικά.